ERP

yani Enterprise Resource Planning Türkçesi

Kurumsal Kaynak Planlaması

üretim yapan işletmelerin hammadde giriş aşamasından müşteriye ulaşıncaya kadar uzanan akışın dijital ortamda bir araya getirildiği ve işletmenin farklı fonksiyonlarını ortak bir çatı altında bütünleştirmeyi sağlayan yazılımlardır. Fabrikaların

ERP

’ye neden gereksinim duyduğu ve bu gereksinimi karşılayacağına inanılan en iyi yazılımın seçimi programın oluşmasında önemli bir yer tutar.

Kurumsal Kaynak Planlaması  Enterprise Resource Planning, 

dünya çapında yaygın olarak kullanılırken son günlerde Türkiye’de önem kazanmaya başlamıştır. Üretim yapan işletmelerin diğerleriyle rekabet etmesinde hayati öneme sahip bir araç haline gelmiştir. Tabi ki doğru yazılımın şeçilmesi de önem kazanmaktadır.

ERP PROGRAMININ ÖNEMİ

ERP

 Doğru bilgi akışının gerçekleşmesini sağlar. Bunun sayesinde bir üretim süreci ile diğer üretim süreci, bir üretim birimi ile diğer üretim birimi, bir fabrikayla ile diğer fabrika arasında gerçek zamanlı bağlantı kurulabilir. Tüm birimler bütün aşamalarda hızlı bilgi elde eder. Yöneticilerin periyodik veya aylık raporların beklemesine ihtiyaç duyulmaz. İşletme bilgileri gerçek zamanlı olarak takip edilebilir. Ayrıca işletmenin diğer birimleri arasında koordinasyon sorunu ortadan kalkar.

İmalat yapan tüm işletmelerin yönetim kademelerini ve iş akış süreçlerini birleştirerek, diğer rakiplere nazaran üstünlük elde etmek için en iyi üretim yöntemlerini ve araçları belirlemeyi hedeflemektedir.

Fabrikanın muhasebe, finans, satış pazarlama, üretim, depo yönetimi, satınalma, kalite kontrol, bakım ve onarım, personel gibi üniteleri tek çatı altında toplar. Amacı, tüm bu üniteler arasındaki koordinasyonu ve etkileşimi bir plana göre geliştirmektir.

 

Fabrikaların stratejik gelişim amacı ve bu hedefler doğrultusunda piyasanın taleplerini en iyi şekilde karşılamak için farklı yerlerde bulunan hammadde tedariki, üretim ve pazarlama kaynaklarının verimli bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi aşamalarını bünyesinde barındıran bir sistemdir.

Program her işletme için özel olarak tasarlanmalı ve yazılmalıdır. Ancak bu oldukça maliyetli ve zorlu bir işlemdir. İmalat yapan işletmelere özgün olarak hammadde tedarik zincirlerinin yönetimi, müşterilerle olan ilişkilerin yönetimi, işletme stratejisinin yönetimi temeline dayanan bir yazılım oluşturmak o kadar kolay değildir.

 

Kurulan sistem sayesinde üretim sürecinin kolaylaştırması yanında, maliyet azaltıcı etkisi de bulunmaktadır.

 

Hammaddelerin kendi kaynağından alınıp fabrikada üretilmesinden, bayilere gönderilmesine kadar yürütülen ortak bir proje olarak düşünülebilir. İyi yapılmış bir

 fabrika ve üretim yapan işletmelere milyonlarca lira geri kazandırabilir.

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ

Kurumsal kaynak planlaması

hızla değişen günümüz yaşam şartlarında devamlılık gösteren işlemlerdir. Teknolojik değişime ve güncellemelere kolayca uyum sağlar.

Yazılım tüm sektörlerin farklı gereksinimlerine cevap verebilmek için özgünleştirme esnekliğine sahiptir. Modüler yapıdadır. Yurt içi veya yurt dışı gibi coğrafi konumlara bağlı kalmaz. Yani bir veya birden fazla fabrika ayrı yerlerde olsa bile üretim süreci aksamaz. Kolayca koordine edebilme özelliğine sahiptir.

Bir veri tabanına dayanan yazılımdan daha çok, katmanlardan oluşan ve birbirlerine ahenkle bağlı bir işletim programıdır.

Program genel olarak, veri tabanı, sunucu ve yazılım dilinin oluşturduğu katmanlardan oluşur. Bu sistem devamlı güncelleyerek hafızada tutulan verilerle eşleşir.

Veri tabanları tedarik ve siparişlerin yönetimi ve ödeme işlemlerinin tekrar eden fonksiyonlarıyla sürekli oluşan iş süreçlerini destekler. Uygulama alanlarında birbiriyle koordineli grafiksel ara yüzlere sahiptir. Genelde cihazların işletim sistemleri ve donanımlarından bağımsız çalışır.

Sistem firmanın mevcut verilerini ve iş süreçleri esnasında oluşan verileri tutan bütünleşik bir yapıya sahiptir. Devamlı güncellenen bilgilere anından ulaşılabilir. Sistemi satın almanın uzun vadeli bir hizmet olduğu konusu göz önünde bulundurulmalıdır. Program fabrikanın yapısal bir parçası haline gelir. İşletmeler sadece bir yazılım satın almaz. Aynı zamanda programı yapan firma ile uzun vadeli bir iş birliğine girmiş olur.

Programı kullanan firmalar piyasada oluşan tehditlere ve fırsatlara anında tepki verebilir. Hammadde fiyat artışlarını, değişen müşteri taleplerini hızlı analiz ederek üretim stratejisini değiştirebilir.
Depo stok yönetimini anında takip edebilir ve stok maliyetlerini düşürebilir. Malzemenin, işçiliğin, makine-teçhizat kullanımının diğer üretim kaynaklarının koordineli ve verimli kullanılmasını sağlar. Bölgeler ve/veya iş yerleri arasında sağlar.

ERP

programını uygun fiyatla satın almak için fabrikaların önünde birkaç alternatif bulunmaktadır. Bunlardan biri, işletmenin, kendine has bir yazılım geliştirmesidir. Diğeri, bu sistemi yapan firmalardan hazır paket olarak satın almaktır. En son alternatif ise uygulama servis sağlayıcılarından kiralamaktır. Tüm bu alternatifleri değerlendirerek bizi arayabilir bizden hizmet alabilirsiniz.